Zankoku na Kami ga Shihaisuru (残酷な神が支配する) v1-17

i223125

Associated Names:
残酷な神が支配する
A Cruel God Reigns
A Cruel God Reigns in Heaven
A Cruel God Rules in Heaven
A Savage God Reigns
After Us, Savage God
Zankoku na Kami ga Shihai Suru

Author/Artist
HAGIO Moto (萩尾望都)

Datafile
Zankoku Kami Shihaisuru v01-05.rar
Zankoku Kami Shihaisuru v06-10.rar
Zankoku Kami Shihaisuru v11-15.rar
Zankoku Kami Shihaisuru v16-17e.rar

Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v01.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v02.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v03.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v04.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v05.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v06.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v07.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v08.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v09.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v10.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v11.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v12.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v13.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v14.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v15.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v16.rar
Zankoku_na_Kami_ga_Shihaisuru_v17[end].rar

Uploaded
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v01.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v02.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v03.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v04.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v05.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v06.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v07.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v08.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v09.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v10.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v11.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v12.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v13.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v14.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v15.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v16.rar
Zankoku na Kami ga Shihaisuru v17[end].rar

Leave a Reply